Täitematerjalid

Jrk nr Töö nimetus Meetod Akredi- teering
1 Täitematerjali terastikulise koostise määramine. EVS-EN 933-1:2012 EAK
2 Täitematerjali tera kuju määramine. Plaatsustegur. EVS-EN 933-3:2012 EAK
3 Täitematerjali purunemiskindlus. Los Angelese katse. EVS-EN 1097-2:2020 p. 5 Lisa B EAK
4 Täitematerjali veesisalduse määramine EVS-EN 1097-5:2008 EAK
5 Täitematerjali terade tiheduse ja veeimavuse määramine. EVS-EN 1097-6:2022 p. 8, p. 9, Lisa A EAK
6 Täitematerjali kulumiskindluse määramine. Nordic katse. Nordic katse EVS-EN 1097-9:2014 EAK
Allhanked
7 Purustatud/ümardunud terad EVS-EN 933-5:2022 EAK
8 Metüleensinise arv EVS-EN 933-9:2022 EAK
9 Nake rullpudeliga 24 tundi EVS-EN 12697-11:2020 EAK
10 Filtratsioon EVS 901-20:2013 EAK

Lisainfo:

Margus Soa

Labori juhataja

margus.soa[at]ttas.ee

+372 52 19 586