Asfaltsegud- ja katted

Jrk nr Töö nimetus Meetod Akredi- teering
1 Asfaltsegu sideainesisalduse määramine EVS-EN 12697-1:2020 p. 5.4.2 EAK
2 Asfaltsegu terakoostise määramine EVS-EN 12697-2:2015+A1:2019 EAK
3 Asfaltsegu näiva erimassi määramine EVS-EN 12697-5:2018, Meetod A EAK
4 Asfaltsegu proovikehade mahumassi määramine Mahumass EVS-EN 12697-6:2020, Meetod B, D EAK
5 Asfaltsegude poorsusnäitajate määramine EVS-EN 12697-8:2018 p. 4 EAK
6 Asfaltsegu veepüsivuse määramine EVS-EN 12697-12:2018, Meetod A* (2*35 lööki)** EAK
12697-12:2018, Meetod A* (50 pööret)***
7 Asfaltsegu kuluvuskindluse määramine. Prall katse EVS-EN 12697-16:2016, Meetod A EAK
8 Asfaltsegu deformatsioonikindluse määramine. Rattaroopa katse. EVS-EN 12697-22:2020, väike seade, Meetod B (õhus) EAK
9 Kaudse tõmbetugevuse määramine EVS-EN 12697-23:2017* EAK
10 Proovikehade mõõtmete määramine EVS-EN 12697-29:2020 EAK
11 Puurkehade paksuse määramine EVS-EN 12697-36:2022 p. 6.1 EAK
12 Asfaltsegu sideaine väljanõrgumine. EVS-EN 1697-18:2017 p. 5  
13 Marshalli proovikehade valmistamine EVS-EN 12697-30:2018  
14 Güraator-tihendajaga proovikehade valmistamine EVS-EN 12697-31:2019  
15 Rulltihendajaga proovikehade valmistamine EVS-EN 12697-33:2019+A1_2022 p. 5.3  
16 Asfaltsegu segamine laboris EVS-EN 12697-35:2016  
17 Asfaltkattest puurproovide võtmine    
Allhanked
18 Karbonaatanalüüs EVS-EN 196-2:2013 EAK
19 Karbonaatanalüüs XRF meetod EAK
* labor ei anna hinnagut proovikeha purunemistüübile ja täitematerjali terviklikkusele. Katse temperatuur 15oC.
** EVS-EN 12697-30:2018
*** EVS-EN 12697-31:2019


Lisainfo:

Margus Soa

Labori juhataja

margus.soa[at]ttas.ee

+372 52 19 586