Labor

Tallinna Teede Aktsiaseltsi labor lähtub oma tegevuses ettevõtte juhtimissüsteemi printsiipidest, standardist EVS-EN ISO/IEC 17025 ja Eestis kehtivate riiklike ning ametkondlike normdokumentide nõuetest.

Labori tegevuse põhialuseks on tegutseda erapooletult, asjatundlikult, ja sellisel viisil, et töö eesmärk oleks saavutatud.

Klientide teenindamisel lähtub labori personal heast professionaalsest praktikast, tagab hea kvaliteedinõuete täitmise labori katsetel ning kliendi rahulolu teenindamisel.

2004. aastast on labor akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt (tunnistus L153).

Labor vastab katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuetele (standard EVS-EN ISO/IEC 17025).

Labori peamised teenused on asfaltsegude ja – katete ning täitematerjalide katsetamine.

Lisainfo:

Margus Soa

Labori juhataja

margus.soa[at]ttas.ee

+372 52 19 586

Proovide vastuvõtt

E-R 8:00 – 16:30

Tel: 5624 4161

Muul ajal kokkuleppel