Teehoole ja järelevalve

Tegeleme Tallinna linna teedevõrgu hooldamisega juba alates 1959.a.

Tallinna Teede Aktsiaselts teostab kõiki teede hooldusega seotud töid üle Eesti. Omame masinaparki ja meeskonda, kelle pikaaegne kogemus tagab töö tähtaegse ja kvaliteetse teostamise.

Pakutavad teenused

 • Löökaukude remont kuuma asfaltseguga
 • Löökaukude remont külma asfaltseguga
 • Katte remont mehhaanilise immutamisega bituumenemulsiooni ja tardkivikillustikuga
 • Teekatete remont laus- või kohtpindamisega
 • Tasandusfreesimine ja uue asfaltkatte paigaldamine
 • Teepeenarde ja aluste korrigeerimine
 • Betoon- ja graniitäärekivide remont ja paigaldus
 • Betoon-, munakivi- ja graniitkividest sillutiskatete remont ja paigaldus
 • Kaevetööde omanikujärelevalve teenus
 • Talihoole

Sildade ja viaduktide korrashoid

 • Deformatsioonivuukide puhastamine
 • Jääpurikate eemaldamine
 • Sadeveesüsteemide puhastamine
 • Tugiosade hooldustööd
 • Betoonkonstruktsioonide kahjustuste remont
 • Silla piirete hooldus

Lisainfo:

Sergei Kulakov

Teehoiujuht

sergei.kulakov[at]ttas.ee

+372 56 804 845