Labor

Tallinna Teede Aktsiaseltsi labor lähtub oma tegevuses ettevõtte juhtimissüsteemi printsiipidest ja Eestis kehtivate riiklike ning ametkondlike normdokumentide nõuetest.

Labori peamised teenused on asfaltsegude ja – katete ning täitematerjalide katsetamine.

Labori tegevuse põhialuseks on tegutseda erapooletult, asjatundlikult, ja sellisel viisil, et töö eesmärk oleks saavutatud.

Klientide teenindamisel lähtub labori personal heast professionaalsest praktikast, tagab hea kvaliteedinõuete täitmise labori katsetel ning kliendi rahulolu teenindamisel.

Tallinna Teede AS labor on EAK poolt akrediteeritud katselabor L153 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.

Labori akrediteerimisulatus L153.

Lisainfo:

Perioodil 02.01.2024-31.03.2024 oleme avatud: E-R kell 10.00-14.00
Alates 01.04.2024 oleme avatud tavapäraselt: E-R kell 08.00-16.30

Margus Soa

Labori juhataja

margus.soa[at]ttas.ee

+372 52 19 586

Proovide vastuvõtt

E-R 8:00 – 16:30

Tel: +372 56 244 161

Muul ajal kokkuleppel