Juhtimissüsteem

Tallinna Teede AS juhtimissüsteem on sertifitseeritud Büreau Veritas Eesti AS poolt järgmise sertifitseerimisulatusega:

  • Teedeehitus, -hooldus, -remont
  • Teehoiu (kaevetööde) tehniline järelevalve
  • Teeseisundi järelevalve
  • Teedeehituse peatöövõtt

Kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardile ISO 9001:2015.

Keskkonnajuhtimissüsteem vastab standardile ISO 14001:2015.