Ettevõttest

Tallinna Teede Aktsiaselts on teede ja rajatiste ehitamise ja hooldamisega tegelev ettevõte.

Ettevõte teostab üle Eesti nii peatöövõtu meetodil kui ka oma mehhanismidega kõiki teehoiutöid. Sealhulgas ehitab teede konstruktsioone, teostab teede hooldusremonti, pindamistöid ning kaevetööde ja teeseisundi järelevalvet Tallinnas ning osutab masinatele remonditeenuseid. Ettevõttel on ka oma asfalditehas ning sertifitseeritud labor, kus on võimalik teostada katseid nii teede kui teedeehituses kasutatavate materjalide kohta.

Tallinna Teede Aktsiaseltsi 100%-lise osalusega emaettevõte on AS Merko Ehitus.